Lees Doneer

Doneer

De verhalen zijn vrij te downloaden en te lezen, maar een donatie stellen we zeer op prijs. We zijn ook blij met kleine bedragen. Met een bijdrage op rekening NL07BUNQ2290043257 t.n.v. Stichting Vertaalverhaal.nl helpt u mee deze site in de lucht te houden en u draagt bij aan de verspreiding en het behoud van de vertaalcultuur in Nederland. Uw betaling komt ten goede aan de auteur en aan het onderhoud van deze site.