De literatuur van een land wordt gemaakt door schrijvers, de wereldliteratuur door vertalers*

schreef José Saramago. Vertalers zijn onzichtbaar en moeten dat ook blijven. Maar alle vertalers hebben een verhaal te vertellen. Over de worsteling met het boek, de schrijver, de uitgever en vooral met zichzelf, over werkplezier en zelfs geluk.

VertaalVerhaal.nl is een initiatief van de VertalersVakschool Amsterdam. Op de website worden ‘verhalen’ over vertalen verzameld, die voor alle belangstellenden gratis downloadbaar zijn. De verhalen worden uitsluitend geplaatst nadat toestemming van de auteurs of hun rechthebbenden is verkregen – soms geen eenvoudige zaak, zoals u hier en hier kunt lezen – en het copyright blijft bij hen berusten. U vindt hier technische verhalen naast grappige anekdotes, diepe literaire bespiegelingen naast lichtvoetige schetsen en weemoedige herinneringen naast wilde impressies. Ook wordt gepoogd alle dankwoorden te ontsluiten van de vertalers die vanaf 1955 de Martinus Nijhoff Vertaalprijs hebben ontvangen en heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds de bijbehorende juryrapporten ter beschikking gesteld. Tot onze auteurs behoren tot nu toe onder anderen (een willekeurige en niet volledige selectie): Hans Boland, Anneke Brassinga, Sjaak Commandeur, Frans Denissen, Martin de Haan, Ria van Hengel, Rokus Hofstede, Geert van Istendael, Annelies Jorna, Kees Mercks, Hans van Pinxteren, Aai Prins, Anne Stoffel, Hannie Vermeer-Pardoen en August Willemsen. Verdere verhalen zijn in de maak. Ook brengen we op bescheiden schaal boeken uit. Tot nu toe verschenen De hond van Rabelais door Hans van Pinxteren, Cervantes & co door Barber van de Pol en Vertaalkunde versus vertaalwetenschap door Peter Verstegen (papieren uitgaven) en Krullen uit de werkplaats van Marko Fondse (e-boek). Daarnaast bracht Bartho Kriek zijn Literair vertalen als herscheppende kunst bij ons onder.

VertaalVerhaal.nl is een stichting (zonder winstoogmerk) die een aantal nobele doelen nastreeft:

  • het verzamelen en bewaren van verhalen van vertalers die anders dreigen te verdwijnen in de uiteenlopende – veelal oude – publicaties of zelfs nooit worden opgetekend.
  • het bevorderen van de deskundigheid van vertalers. Hierbij valt te denken aan studenten van vertaalopleidingen, maar ook aan collega’s.
  • het zichtbaar maken van vertalers als belangrijke en kundige spelers in het literaire veld.
  • Het doorgeven van informatie over vertaaltradities, vertaalverhalen, vertaalopvattingen etc. aan volgende generaties
  • het bieden van een platform waarop vertalers hun gedachten en bespiegelingen over hun vak kunnen publiceren.

Dragers van het initiatief zijn Andrea Kluitmann, Fedde van Santen, Rien Verhoef, Hans van Pinxteren, Frank Lekens en Peter Soepnel, van wie de eerste drie tevens het bestuur vormen. VertaalVerhaal wordt met raad en daad ondersteund door vrijwilligers. De stichting is bereikbaar via mail: info @ vertaalverhaal.nl

Dank
Tot onze grote vreugde heeft VertaalVerhaal een zeer bijzondere schenking ontvangen. De erven van vertaalster Jenny Tuin (1923-1997), winnares van de Martinus Nijhoffprijs in 1986, hebben besloten de opbrengsten uit het auteursrecht van Jenny Tuin voortaan ten goede van VertaalVerhaal te laten komen. VertaalVerhaal heeft deze gulle gift dankbaar aanvaard.

VertaalVerhaal.nl dankt tevens het Nederlands Letterenfonds voor de financiële ondersteuning voor het maken van deze website.

Nederlands-Letterenfonds-logo-RGB

Een eerdere versie van VertaalVerhaal.nl voorzag in betaling van een klein bedrag voor elke tekst. De kosten van het betaalsysteem bleken echter zo hoog dat is besloten de teksten volledig vrij te geven. Als u VertaalVerhaal.nl wilt steunen, is uw donatie meer dan welkom. We zijn ook blij met kleine bedragen!

* Vertaling van Harrie Lemmens

Comments are closed.